Als podotherapie alleen niet afdoende kan helpen om van uw klachten af te komen, wordt in overleg met u besproken welke aanvullende therapieën beschikbaar zijn. U wordt dan doorverwezen naar de desbetreffende hulpverlener met een duidelijke hulpvraag en we streven ernaar een gezamenlijk behandelplan op te stellen. 

Denk aan de fysiotherapeut, manueel therapeut, oefentherapeut, arts of andere medisch specialisme. De podotherapeut is door zijn uitgebreide kennis vaak de spil in de behandeling!