U kunt een ‘second opinion’ (tweede mening) vragen. Dit betekent dat u een mening vraagt van een andere zorgverlener dan uw behandelaar. U dient uw behandelaar dit wel te laten weten.

U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling. Of als u twijfelt over een diagnose of behandeling.

Het kan voorkomen dat u ondanks de zorgvuldige inzet van uw behandelaar niet tevreden bent over de geleverde zorg. Hier kunnen diverse redenen voor zijn, onafhankelijk van de reden, streven wij ernaar om in alle redelijkheid uw klacht proberen op te lossen. Daarvoor is het belangrijkste dat u uw klacht aan ons kenbaar maakt! Hieronder meer informatie over hoe wij met een eventuele klacht omgaan.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan. Een klacht over de gezondheidszorg kan over meer gaan dan alleen over fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn.