Komt u voor een consult bij ons in de praktijk, neem dan – naast uw zorgpas en identiteitsbewijs – ook uw veelgedragen schoenen, sloffen, slippers, werk- en sportschoenen en hulpmiddelen mee. Schoenen die u regelmatig draagt en bestaande hulpmiddelen leveren ons vaak al een heleboel informatie op. Voorafgaand aan het consult kunt u uw voeten wassen in onze wasruimte. Een consult duurt 20 tot 45 minuten. 

Tijdens uw bezoek bespreken we uw hulpvraag en uw verwachtingen en doen we onderzoek. De podotherapeut bekijkt uw houding, het functioneren van uw gewrichten en analyseert uw manier van lopen en/of rennen, uw schoeisel en eventueel uw bestaande hulpmiddelen. Tijdens het consult bespreken we het best passende therapieadvies. Uiteraard gaan we daarbij ook in op de kosten.

Methodisch handelen richt zich op de volgende gebieden; 

 

Tijdens uw bezoek bespreken we uw hulpvraag en uw verwachtingen en doen we onderzoek. De podotherapeut bekijkt uw houding, het functioneren van uw gewrichten en analyseert uw manier van lopen en/of rennen, uw schoeisel en eventueel uw bestaande hulpmiddelen. Tijdens het consult bespreken we het best passende therapieadvies. Uiteraard gaan we daarbij ook in op de kosten.

In de Voorlichtingsfilm NVvP Podotherapie from margreet de broekert on Vimeo kunt u zien hoe het bezoek zou kunnen verlopen.

Doel van het onderzoek

De podotherapeut spoort zo mogelijk de oorzaak van de problemen op. De podotherapeut doet dat door middel van beroeps methodisch handelen; een onderzoek volgens vaste indeling. U kunt over het podotherapeutisch onderzoek meer lezen.

Conclusie en adviezen

Als de oorzaak van de klacht aan het einde van het  onderzoek in kaart is gebracht, kan er een passend behandeladvies worden geven, wat zo goed mogelijk aansluit bij uw doelen van de behandeling. De conclusie en adviezen worden aan het einde van het onderzoek met u besproken en op verzoek voor u op schrift gesteld. De totale kosten voor een eventuele te vervaardigen therapie zullen met u worden doorgesproken en u krijgt een schriftelijke prijsopgave.

Duur van de therapie 

Dit is afhankelijk van de conditie en het mogelijke herstel. De behandelaar zal u over de te verwachten termijn en effecten inlichten. Meestal kan hierover in de evaluatie meer worden geinformeerd.

Door het onderzoek kan de podotherapeut een conclusie opstellen. Door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnosen, om zo te komen tot de meest juiste. Dit door alle onderzoeksgegevens bij elkaar te voegen en hieruit een conclusie te trekken.

Hiervanuit volgt het met u samen op te stellen therapieplan, zo goed mogelijk passend bij uw doelen en gericht op het verminderen, compenseren of verhelpen van de aandoening (diagnose). Wanneer u hiermee akkoord gaat dan wordt er aan het eind van het onderzoek, direct een vervolgafspraak gemaakt.

Meestal krijgt u behandelmaterialen (denk aan oefeningen / adviezen) meteen in het eerste bezoek al mee.

In het geval dat er therapiezolen voor u op maat worden gemaakt, zal de podotherapeut op basis van de onderzoeksresultaten ervoor zorgen, dat u de zolen binnen twee weken zijn gemaakt. Voor het ophalen van deze zolen is dan een aparte afspraak gepland met u.

Neem bij het pasconsult uw schoenen mee waarin u de zolen graag zou willen dragen en welke passen bij de adviezen die door de podotherapeut met u zijn besproken. Nieuwe schoenen kopen kunt u het beste doen met de hulpmiddelen!

Wanneer u de podotherapeutische zolen 6 weken ongeveer 8 uur per dag heeft gedragen, is het zinvol om het controlebezoek aan de podotherapeut te laten plaatsvinden. In dit evaluatiebezoek kunt u met de podotherapeut de zooltherapie evalueren en wordt zo nodig uw zooltherapie aangepast.

Een orthese controle wordt meestal geadviseerd na 1 tot 4 weken na het gaan dragen van uw hulpmiddel. Tijdens die controle wordt besproken, of u vindt dat de klachten verminderd en/of opgeheven zijn en of u content bent met uw hulpmiddel. In het geval dat de klachten nog niet zijn verminderd, wordt er als het nodig blijkt kosteloos een aanpassing aangebracht. Neem op het controle onderzoek uw hulpmiddel en de schoenen waarin u deze draagt / wil dragen mee.

Eventuele aanvullende therapieën en adviezen worden met u doorgenomen. Ook krijgt u advies over wanneer het voor u van belang kan zijn om uw hulpmiddel te blijven dragen en het therapieverloop na dit controle bezoek.

Na de controle (evaluatie van uw therapie) maakt uw behandelaar een afsluitende rapportage voor uw verwijzer bijvoorbeeld uw (huis)arts.

Indien uw hulpmiddel goed bevalt en uw klachten naar tevredenheid afnemen, is het mogelijk dat u een controlebezoek niet nodig vindt. Wij vragen om dit tijdig aan ons door te geven per telefoon of mail.