Wanneer u de podotherapeutische zolen 6 weken ongeveer 8 uur per dag heeft gedragen, is het zinvol om het controlebezoek aan de podotherapeut te laten plaatsvinden. In dit evaluatiebezoek kunt u met de podotherapeut de zooltherapie evalueren en wordt zo nodig uw zooltherapie aangepast.

Een orthese controle wordt meestal geadviseerd na 1 tot 4 weken na het gaan dragen van uw hulpmiddel. Tijdens die controle wordt besproken, of u vindt dat de klachten verminderd en/of opgeheven zijn en of u content bent met uw hulpmiddel. In het geval dat de klachten nog niet zijn verminderd, wordt er als het nodig blijkt kosteloos een aanpassing aangebracht. Neem op het controle onderzoek uw hulpmiddel en de schoenen waarin u deze draagt / wil dragen mee.

Eventuele aanvullende therapieën en adviezen worden met u doorgenomen. Ook krijgt u advies over wanneer het voor u van belang kan zijn om uw hulpmiddel te blijven dragen en het therapieverloop na dit controle bezoek.

Na de controle (evaluatie van uw therapie) maakt uw behandelaar een afsluitende rapportage voor uw verwijzer bijvoorbeeld uw (huis)arts.

Indien uw hulpmiddel goed bevalt en uw klachten naar tevredenheid afnemen, is het mogelijk dat u een controlebezoek niet nodig vindt. Wij vragen om dit tijdig aan ons door te geven per telefoon of mail.